INTELIGENTNY STEROWNIK iMF PROFI

INSTRUKCJA ONLINE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zmieniałeś ustawienia i sterownik przestał działać prawidłowo? Przywróć ustawienia fabryczne.

 

W tym celu wejdź w parametr F0-24 oraz zmień ustawienie na „1”. Następnie należy ustawić kilka parametrów roboczych. 

 • F0-01 – ciśnienie robocze (ciśnienie jakie sterownik ma utrzymywać w sieci)
 • F0-03 – typ przetwornika ciśnienia. W naszej ofercie mamy tylko przetworniki o sygnale prądowym, więc ustaw „1”
 • F0-04 – maksymalny zakres przetwornika ciśnienia. Odczytasz go z przetwornika ciśnienia. Twój przetwornik będzie 10, 16 lub 25 barowy.
 • F0-05 – alarm wysokiego ciśnienia. Wartość ciśnienia po której przekroczeniu sterownik wyświetli bład. Jeśli masz przetwornik 10 barowy oraz korzystasz ze sterownika na użytek domowy możesz ustawić tutaj 7 bar.

 

Po zaprogramowaniu powyższych parametrów możesz sprawdzić czy sterownik zaczął pracować prawidłowo.

Montaż sterownika

Jeśli w zbiorniku jest za mało lub zbyt dużo powietrza to może występować sytuacja w której sterownik gwałtownie włącza oraz wyłącza pompę.

 

Dlatego tak ważne jest aby w zbiorniku znajdowała się odpowiednia ilość powietrza. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym powinno odpowiadać ok. 80 – 90% docelowego ciśnienia w instalacji. Przykład: na sterowniku docelowe ciśnienie wody wynosi 4 bary. W takiej sytuacji ustaw ciśnienie powietrza w zbiorniku na 4*0,85=3,4bara

 

Pamiętaj, aby zbiornik napełnić powietrzem przed włączeniem układu do pracy (póki nie będzie w nim wody).

Jeśli Inteligentny Sterownik IMF jest w trybie sterowania pompą głębinową (parametr Fo-00 ustawiony jest na „1”) jest to spowodowane wyciekiem w instalacji.

 

W celu zweryfikowania obecności wycieku zamknij wszystkie punkty poboru oraz zatrzymaj pracę strerownika naciskając przycisk „STOP”. Jeśli ciśnienie będzie spadać – w instalacji jest wyciek. 

 

Pamiętaj, że bardzo częstym winowajcą wycieku jest uszkodzony zawór zwrotny zainstalowany za pompą głębinową. Woda cofa się wtedy za każdym razem do poziomu wody w studni oraz występują powtarzające się spadki ciśnienia.

Od momentu “odkręcenia kranu” do momentu reakcji Sterownika IMF mija od 1 do 2 sekund. Dzięki obecności wody w zbiorniku nie jest to odczuwalne jako chwilowa przerwa w dostawie wody i eliminuje dyskomfort jej użytkowania.
 
W przypadku braku zbiornika byłby odczuwalny chwilowy brak wody w kranie. Podsumowując – zbiornik stabilizuje pracę układu i zawsze zalecamy jego montaż.

Przewód sygnałowy ma standardowo 1,5m długości.

Możesz go wydłużyć nawet do 100m. Ważne, aby zastosoważ ekranowany przewód 2 x 1mm2.

W przypadku nieprawidłowego kierunku obrotu pompa będzie podawała wodę pod bardzo niskim ciśnieniem. 

W celu upewnienia się czy pompa pracuje we właściwym kierunku warto przełączyć obroty na przeciwne (parametr F1-02 z „0” na „1” lub z „1” na „0”). Ustawienie podczas którego pompa podaje większą ilość wody pod wyższym ciśnieniem jest prawidłowe.

Pamiętaj! Inteligentny Sterownik IMF podłączasz bezpośrednio do pompy i zawiera on już zabezpieczenia przed:

 

 • zwarciem,
 • suchobiegiem,
 • przeciążeniem,
 • blokadą wirnika,
 • spadkiem napięcia,
 • zanikiem fazy,
 • przepięciem

 

Podłączenie Inteligentnego Sterownika IMF za wyłącznikiem różnicowoprądowym może powodować jego nieprawidłowe działanie.

W przypadku montażu Inteligentnego Sterownika IMF w studni konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji w celu maksymalnego obniżenia wilgotności w studni. Zalecamy aby miejsce montażu sterownika było suche i pozbawione wilgoci.

Przewód zasilający pompę ze Sterownika IMF warto wybierać o rząd wyższy od wytycznych elektrycznych. Dlatego też to właśnie wytyczne elektryczne mają kluczowy wpływ na maksymalną długość przewodu zasilającego sterownik. 

Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniej średnicy kabla zasilającego – zadzwoń do nas 605 96 97 96.

W przypadku stosowania Inteligentnego Sterownika IMF mają zastosowanie te same zasady doboru przekroju przewodu co w przypadku doboru dla falownika. Należy dobrać przewód o 1 typoszereg wyższy niż przy bezpośrednim podłączeniu pompy do gniazda.

 

Jeśli masz wątpliwości czy Twój przewód jest odpowiedni skontaktuj się z dostawcą pompy lub zadzwoń do nas. 

W celu prawidłowej pracy stacji odżelaziającej potrzebna jest odpowiednia ilość tlenu potrzebnego do zachodzenia procesu utleniania. Zwężka venturiego pracuje na podstawie różnicy ciśnień. Aby prawidłowo zasysała powietrze z otoczenia potrzebuje jak najwyższego ciśnienia na wejściu aby móc zassać powietrze potrzebne do procesu utleniania.

 

W związku z powyższym przetwornik ciśnienia należy zainstalować za zwężką venturiego patrząc od strony pompy. Prawidłowa kolejność: pompa -> zwężka venturiego -> przetwornik ciśnienia. 

 

Gdyby mimo zainstalowania przetwornika ciśnienia za zwężką venturiego ilość zasysanego powietrza była zbyt mała do prawidłowego zachodzenia procesów utleniania należy przesunąć przetwornik ciśnienia dalej, nawet za odżelaziacz. Dzięki temu ciśnienie przed zwężką venturiego będzie jeszcze wyższe, ponieważ sterownik będzie próbował pokonać opór wynikający z przepływania wody przez złoże filtracyjne. 

 

Pamiętaj, aby podczas wyboru miejsca montażu przetwornika ciśnienia mieć na uwadze pobór wody na cele płukania odżelaziacza. Ważne jest, aby nie doszło do sytuacji w której przetwornik ciśnienia nie wyczuje spadku ciśnienia w momencie uruchomienia płukania odżelaziacza.

Dlaczego nie zaleca się montażu wyłącznika różnicowoprądowego przed Inteligentnym Sterownikiem IMF?

Należy mieć na uwadze, że ciśnienie w sieci rozchodzi się w każdym kierunku tak samo. Jeśli przetwornik ciśnienia podłączony jest w domu, a ciśnienie spadnie w ogrodzie sterownik również uruchomi pompę oraz będzie sterował ciśnieniem.

Należy jednak pamiętać, aby przetwornik ciśnienia był umieszczony zawsze za zaworem zwrotnym patrząc do strony pompy. Oznacza to, że trójnik z rozejściem na ogród i dom powinien znajdować się za zaworem zwrotnym.

 

Prawidłowa kolejność: pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> punkty poboru.

Należy wejść w ustawienia urządzenia, wybrać parametr F0-02 i ustawić pożądaną histerezę. Histereza wyznaczona jest w procentach. Oznacza to, że przy docelowym ciśnieniu 4 bar, oraz histerezie 80% sterownik będzie się uruchamiał przy 4 * 0,8 = 3,2barach

Nieprawidłowe zachowanie sterownika imf

Jeśli w zbiorniku jest za mało lub zbyt dużo powietrza to może występować sytuacja w której sterownik gwałtownie włącza oraz wyłącza pompę.

 

Dlatego tak ważne jest aby w zbiorniku znajdowała się odpowiednia ilość powietrza. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym powinno odpowiadać ok. 80 – 90% docelowego ciśnienia w instalacji. Przykład: na sterowniku docelowe ciśnienie wody wynosi 4 bary. W takiej sytuacji ustaw ciśnienie powietrza w zbiorniku na 4*0,85=3,4bara

 

Pamiętaj, aby zbiornik napełnić powietrzem przed włączeniem układu do pracy (póki nie będzie w nim wody).

Jeśli Inteligentny Sterownik IMF jest w trybie sterowania pompą głębinową (parametr Fo-00 ustawiony jest na „1”) jest to spowodowane wyciekiem w instalacji.

 

W celu zweryfikowania obecności wycieku zamknij wszystkie punkty poboru oraz zatrzymaj pracę strerownika naciskając przycisk „STOP”. Jeśli ciśnienie będzie spadać – w instalacji jest wyciek. 

 

Pamiętaj, że bardzo częstym winowajcą wycieku jest uszkodzony zawór zwrotny zainstalowany za pompą głębinową. Woda cofa się wtedy za każdym razem do poziomu wody w studni oraz występują powtarzające się spadki ciśnienia.

Problem ten wynika najprawdopodobniej z zakłóceń generowanych przez sterownik (częstotliwości harmoniczne). W celu rozwiązania problemu w pierwszej kolejności zainstaluj filtr wejściowy EMC. 

Polecane przez nas filtry EMC znajdują się na tutaj.

Wszystkie urządzenia pracujące w trybie przemiany częstotliwości (w tym Inteligentny Sterownik IMF) generują prądy upływu. Prądy te najczęściej przewyższają wartość zabezpieczenia wynikającą z zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych i wzbudzają je do zadziałania lub powodują nieprawidłowe wyświetlanie komunikatów błędu na sterowniku.

Generowanie tych prądów nie jest w żadnym stopniu zagrażające dla użytkownika i pominięcie w zasilaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest poprawnym rozwiązaniem.

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja wyłącznika różnicowoprądowego typu U. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Wszystkie urządzenia pracujące w trybie przemiany częstotliwości (w tym Inteligentny Sterownik IMF) generują prądy upływu. Prądy te najczęściej przewyższają wartość zabezpieczenia wynikającą z zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych i wzbudzają je do zadziałania. Generowanie tych prądów nie jest w żadnym stopniu zagrażające dla użytkownika i pominięcie w zasilaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest poprawnym rozwiązaniem. Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja wyłącznika różnicowoprądowego typu U. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.
Najprawdopodobniej doszło do „migotania” energii elektrycznej. Wyłącz zasilanie, odczekaj około 5 minut i włącz ponownie. Sterownik powinien załączyć się do pracy w trybie automatycznym.
BŁĘDY
-- JUŻ WKRÓTCE --
Zastosowania specjalistyczne

W celu włączania i wyłączania Inteligentnego Sterownika IMF serii PROFI za pomocą styków należy przestawić parametr F1-00 z „0” na „1”. 

Jak zmienić parametr?

Przytrzymaj niebieski przycisk PRGM. Zostanie wyświetlony napis F0. Strzałką w górę zmień na F1. Naciśnij ENTER. Wyświetli się parametr F1-00. Naciśnij ENTER. Wyświetli się „0”. Strzałką w górę zmień na „1”. Zatwierdź przyciskiem ENTER i wyjdź z funkcji programowania naciskając 2x PRGM.

 

Po zwarciu styków MI1 oraz GND (lub DCM) sterownik będzie aktywny, a przy rozwarciu będzie nieaktywny. 

Tak. Inteligentne Strowniki IMF serii PROFI można ze sobą łączyć budując zestawy wielopompowe. Informacje na temat konfiguracji znajdują się na stronie 16 w instrukcji.

Tak. Należy jednak pamiętać, że powinny to być silniki zasilane prądem 3x230V, nie 3x400V. 

Do tego celu przygotowaliśmy modele specjalne sterowników:

• 1.3.11 – do pomp 3 – fazowych do mocy 1,1kW
• 1.3.15 – do pomp 3 – fazowych do mocy 1,5kW

• 1.3.22 – do pomp 3 – fazowych do mocy 2,2kW

 

W przypadku podłączenia silnika 3x400V istnieje ryzyko spadku wydajności pompy nawet o 20 – 30%.

 

Potrzebujesz silnika głębinowego zasilanego prądem 3 x 230V? Skontaktuj się z nami!

 

Tak, funkcjonalność Modbus RS485 jest dostępna w modelach serii Premium oraz PROFI. W celu otrzymania pełnej dokumentacji skontaktuj sięz nami. 

Tak, jest taka możliwość. 

 

Wyłączniki pływakowe należy podłączyć pod styki MI1 oraz GND (lub DCM), a sterownik ustawić zgodnie z instrukcją zawartą w pytaniu „Jak włączyć i wyłączyć Inteligentny Sterownikiem IMF PROFI za pomocą styków?”

 

Sterownik będzie aktywny do pracy w przypadku zwarcia styków oraz nieaktywny w przypadku rozwarcia styków. 

Minimalna częstotliwość dla pomp głębinowych to 32Hz. Dla pozostałych pomp minimalna częstotliwość może wynosić 24Hz, jednak ostateczne ustawienie zależeć powinno od przewidywanego charakteru pracy pompy. 

W przypadku długotrwałych poborów wody o małym wydatku należy podnieść minimalną częstotliwość na 28Hz (dotyczy zewnętrznych pomp pionowych i poziomych).

WSPARCIE

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? 
Nagraj film przedstawiający problem  i wyślij do nas na:
messenger m.me/SterownikIMF
czat na stronie (do 50mb)
Potrzebujesz pilnej pomocy? zadzwoń do nas na 609 96 94 96

inteligentne sterowniki imf - szkolenie