INTELIGENTNY STEROWNIK EASY 2

INSTRUKCJA ONLINE

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przywracanie ustawień fabrycznych

Zmieniałeś ustawienia i sterownik przestał działać prawidłowo? Przywróć ustawienia fabryczne.

 

W tym celu wejdź w parametr U0-22 oraz zmień ustawienie na „11”. Następnie należy ustawić kilka parametrów roboczych. 

 • U0-00 – ciśnienie robocze (ciśnienie jakie sterownik ma utrzymywać w sieci)
 • U0-03 – typ przetwornika ciśnienia. W naszej ofercie mamy tylko przetworniki o sygnale prądowym, więc ustaw „1”
 • U0-04 – maksymalny zakres przetwornika ciśnienia. Odczytasz go z przetwornika ciśnienia. Twój przetwornik będzie 10, 16 lub 25 barowy.
 • U0-17 – dolna granica częstotliwości. Aby Twoja pompa pracowała długo i szczęśliwie należy ustawić tą wartość na 32Hz.
 • U1-06 – alarm wysokiego ciśnienia. Wartość ciśnienia po której przekroczeniu sterownik wyświetli bład. Jeśli masz przetwornik 10 barowy oraz korzystasz ze sterownika na użytek domowy możesz ustawić tutaj 7 bar.
 • U3-38 – wyłączenie zabezpieczenia przed utratą fazy. Należy ustawić „0”

 

Po zaprogramowaniu powyższych parametrów możesz sprawdzić czy sterownik zaczął pracować prawidłowo.

Montaż sterownika

Jeśli w zbiorniku jest za mało lub zbyt dużo powietrza to może występować sytuacja w której sterownik gwałtownie włącza oraz wyłącza pompę.

 

Dlatego tak ważne jest aby w zbiorniku znajdowała się odpowiednia ilość powietrza. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym powinno odpowiadać ok. 80 – 90% docelowego ciśnienia w instalacji. Przykład: na sterowniku docelowe ciśnienie wody wynosi 4 bary. W takiej sytuacji ustaw ciśnienie powietrza w zbiorniku na 4*0,85=3,4bara

 

Pamiętaj, aby zbiornik napełnić powietrzem przed włączeniem układu do pracy (póki nie będzie w nim wody).

Jeśli Inteligentny Sterownik IMF jest w trybie sterowania pompą głębinową (parametr Fo-00 ustawiony jest na „1”) jest to spowodowane wyciekiem w instalacji.

 

W celu zweryfikowania obecności wycieku zamknij wszystkie punkty poboru oraz zatrzymaj pracę strerownika naciskając przycisk „STOP”. Jeśli ciśnienie będzie spadać – w instalacji jest wyciek. 

 

Pamiętaj, że bardzo częstym winowajcą wycieku jest uszkodzony zawór zwrotny zainstalowany za pompą głębinową. Woda cofa się wtedy za każdym razem do poziomu wody w studni oraz występują powtarzające się spadki ciśnienia.

Od momentu “odkręcenia kranu” do momentu reakcji Sterownika IMF mija od 1 do 2 sekund. Dzięki obecności wody w zbiorniku nie jest to odczuwalne jako chwilowa przerwa w dostawie wody i eliminuje dyskomfort jej użytkowania.
 
W przypadku braku zbiornika byłby odczuwalny chwilowy brak wody w kranie. Podsumowując – zbiornik stabilizuje pracę układu i zawsze zalecamy jego montaż.

Przewód sygnałowy ma standardowo 1,5m długości.

Możesz go wydłużyć nawet do 100m. Ważne, aby zastosoważ ekranowany przewód 2 x 1mm2.

Pamiętaj! Inteligentny Sterownik IMF podłączasz bezpośrednio do pompy i zawiera on już zabezpieczenia przed:

 

 • zwarciem,
 • suchobiegiem,
 • przeciążeniem,
 • blokadą wirnika,
 • spadkiem napięcia,
 • zanikiem fazy,
 • przepięciem

 

Podłączenie Inteligentnego Sterownika IMF za wyłącznikiem różnicowoprądowym może powodować jego nieprawidłowe działanie.

W przypadku montażu Inteligentnego Sterownika IMF w studni konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji w celu maksymalnego obniżenia wilgotności w studni. Zalecamy aby miejsce montażu sterownika było suche i pozbawione wilgoci.

Przewód zasilający pompę ze Sterownika IMF warto wybierać o rząd wyższy od wytycznych elektrycznych. Dlatego też to właśnie wytyczne elektryczne mają kluczowy wpływ na maksymalną długość przewodu zasilającego sterownik. 

Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniej średnicy kabla zasilającego – zadzwoń do nas 605 96 97 96.

W przypadku stosowania Inteligentnego Sterownika IMF mają zastosowanie te same zasady doboru przekroju przewodu co w przypadku doboru dla falownika. Należy dobrać przewód o 1 typoszereg wyższy niż przy bezpośrednim podłączeniu pompy do gniazda.

 

Jeśli masz wątpliwości czy Twój przewód jest odpowiedni skontaktuj się z dostawcą pompy lub zadzwoń do nas. 

W celu prawidłowej pracy stacji odżelaziającej potrzebna jest odpowiednia ilość tlenu potrzebnego do zachodzenia procesu utleniania. Zwężka venturiego pracuje na podstawie różnicy ciśnień. Aby prawidłowo zasysała powietrze z otoczenia potrzebuje jak najwyższego ciśnienia na wejściu aby móc zassać powietrze potrzebne do procesu utleniania.

 

W związku z powyższym przetwornik ciśnienia należy zainstalować za zwężką venturiego patrząc od strony pompy. Prawidłowa kolejność: pompa -> zwężka venturiego -> przetwornik ciśnienia. 

 

Gdyby mimo zainstalowania przetwornika ciśnienia za zwężką venturiego ilość zasysanego powietrza była zbyt mała do prawidłowego zachodzenia procesów utleniania należy przesunąć przetwornik ciśnienia dalej, nawet za odżelaziacz. Dzięki temu ciśnienie przed zwężką venturiego będzie jeszcze wyższe, ponieważ sterownik będzie próbował pokonać opór wynikający z przepływania wody przez złoże filtracyjne. 

 

Pamiętaj, aby podczas wyboru miejsca montażu przetwornika ciśnienia mieć na uwadze pobór wody na cele płukania odżelaziacza. Ważne jest, aby nie doszło do sytuacji w której przetwornik ciśnienia nie wyczuje spadku ciśnienia w momencie uruchomienia płukania odżelaziacza.

Dlaczego nie zaleca się montażu wyłącznika różnicowoprądowego przed Inteligentnym Sterownikiem IMF?

Należy mieć na uwadze, że ciśnienie w sieci rozchodzi się w każdym kierunku tak samo. Jeśli przetwornik ciśnienia podłączony jest w domu, a ciśnienie spadnie w ogrodzie sterownik również uruchomi pompę oraz będzie sterował ciśnieniem.

Należy jednak pamiętać, aby przetwornik ciśnienia był umieszczony zawsze za zaworem zwrotnym patrząc do strony pompy. Oznacza to, że trójnik z rozejściem na ogród i dom powinien znajdować się za zaworem zwrotnym.

 

Prawidłowa kolejność: pompa głębinowa -> zawór zwrotny -> punkty poboru.

Należy wejść w ustawienia urządzenia, wybrać parametr F0-02 i ustawić pożądaną histerezę. Histereza wyznaczona jest w procentach. Oznacza to, że przy docelowym ciśnieniu 4 bar, oraz histerezie 80% sterownik będzie się uruchamiał przy 4 * 0,8 = 3,2barach

Nieprawidłowe zachowanie sterownika imf

Jeśli w zbiorniku jest za mało lub zbyt dużo powietrza to może występować sytuacja w której sterownik gwałtownie włącza oraz wyłącza pompę.

 

Dlatego tak ważne jest aby w zbiorniku znajdowała się odpowiednia ilość powietrza. Ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym powinno odpowiadać ok. 80 – 90% docelowego ciśnienia w instalacji. Przykład: na sterowniku docelowe ciśnienie wody wynosi 4 bary. W takiej sytuacji ustaw ciśnienie powietrza w zbiorniku na 4*0,85=3,4bara

 

Pamiętaj, aby zbiornik napełnić powietrzem przed włączeniem układu do pracy (póki nie będzie w nim wody).

Jeśli Inteligentny Sterownik IMF jest w trybie sterowania pompą głębinową (parametr Fo-00 ustawiony jest na „1”) jest to spowodowane wyciekiem w instalacji.

 

W celu zweryfikowania obecności wycieku zamknij wszystkie punkty poboru oraz zatrzymaj pracę strerownika naciskając przycisk „STOP”. Jeśli ciśnienie będzie spadać – w instalacji jest wyciek. 

 

Pamiętaj, że bardzo częstym winowajcą wycieku jest uszkodzony zawór zwrotny zainstalowany za pompą głębinową. Woda cofa się wtedy za każdym razem do poziomu wody w studni oraz występują powtarzające się spadki ciśnienia.

Problem ten wynika najprawdopodobniej z zakłóceń generowanych przez sterownik (częstotliwości harmoniczne). W celu rozwiązania problemu w pierwszej kolejności zainstaluj filtr wejściowy EMC. 

Polecane przez nas filtry EMC znajdują się na tutaj.

Wszystkie urządzenia pracujące w trybie przemiany częstotliwości (w tym Inteligentny Sterownik IMF) generują prądy upływu. Prądy te najczęściej przewyższają wartość zabezpieczenia wynikającą z zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych i wzbudzają je do zadziałania lub powodują nieprawidłowe wyświetlanie komunikatów błędu na sterowniku.

Generowanie tych prądów nie jest w żadnym stopniu zagrażające dla użytkownika i pominięcie w zasilaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest poprawnym rozwiązaniem.

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja wyłącznika różnicowoprądowego typu U. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Wszystkie urządzenia pracujące w trybie przemiany częstotliwości (w tym Inteligentny Sterownik IMF) generują prądy upływu. Prądy te najczęściej przewyższają wartość zabezpieczenia wynikającą z zastosowanych wyłączników różnicowoprądowych i wzbudzają je do zadziałania. Generowanie tych prądów nie jest w żadnym stopniu zagrażające dla użytkownika i pominięcie w zasilaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest poprawnym rozwiązaniem. Alternatywnym rozwiązaniem jest instalacja wyłącznika różnicowoprądowego typu U. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.
Najprawdopodobniej doszło do „migotania” energii elektrycznej. Wyłącz zasilanie, odczekaj około 5 minut i włącz ponownie. Sterownik powinien załączyć się do pracy w trybie automatycznym.
błędy

W większości przypadków błędy te wskazują na przeciążenie Inteligentnego Sterownika IMF. Jest ono następstwem zbyt wysokiego poboru prądu przez pompę.

W celu weryfikacji w pierwszej kolejności sprawdź, czy sterownik został dobrany prawidłowo. Pamiętaj, że sterownik zawsze należy dobierać z „zapasem”, czyli model 1.1.15 EASY 2 będzie odpowiedni dla pompy 1,1kW, tylko wtedy jeśli nie pobiera ona więcej niż 10A natężenia prądu.

Jeśli prąd wskazany na silniku pompy jest niższy niż prąd obsługiwany przez Inteligentny Sterownik zmierz prąd pobierany przez pompę podłączoną bezpośrednio do sieci. Jeśli pobierany prąd jest wyższy niż prąd obsługiwany przez sterownik (wskazany na obudowie sterownika) wymień sterownik na model wyższy. 

Błąd E-09 wyświetlany jest w momencie wystąpienia przepięcia przy zwalnianiu. W celu rozwiązania problemu wydłuż czas zwalniania pompy do 10 sekund ( parametr U0-19). 

Przetwornik ciśnienia jest uszkodzony lub nieprawidłowo zaprogramowany.

 

Sprawdź czy ustawienia U0-03 oraz U0-04 są prawidłowo ustawione. Jeśli tak – wymień przetwornik na nowy.

Błąd A-01 odpowiada za zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem. Jeśli w studni jest woda, a sterownik mimo to wyświetla błąd przestaw parametr U1-00 na „2”.

Zastosowania specjalistyczne

W celu włączania i wyłączania Inteligentnego Sterownika IMF serii EASY2 za pomocą styków należy przestawić parametr U0-10 z „0” na „1”. 

 

Jak zmienić parametr?

 

Przytrzymaj niebieski przycisk PRGM lub MODE. Zostanie wyświetlony napis U0. Naciśnij ENTER. Wyświetli się parametr U0-00. Plusem zmień wybierany parametr na „U0-10”. Zatwierdź przyciskiem ENTER. Zmień parametr z „0” na „1”.

 

Od tego momentu po zwarciu styków MI1 oraz GND (lub DCM) sterownik będzie aktywny, a przy rozwarciu będzie nieaktywny. 

 

Przycisk START/STOP przestanie być aktywny.

Nie. Inteligentne Strowniki IMF serii EASY2 nie są przystosowane do pracy w zestawie wielopompowym. Do tego celu przeznaczone są sterowniki serii PROFI Premium oraz 3 – fazowe EASY2.

Tak. Należy jednak pamiętać, że powinny to być silniki zasilane prądem 3x230V, nie 3x400V. 

Do tego celu przygotowaliśmy modele specjalne sterowników:

• 1.3.11 – do pomp 3 – fazowych do mocy 1,1kW
• 1.3.15 – do pomp 3 – fazowych do mocy 1,5kW

• 1.3.22 – do pomp 3 – fazowych do mocy 2,2kW

 

W przypadku podłączenia silnika 3x400V istnieje ryzyko spadku wydajności pompy nawet o 20 – 30%.

 

Potrzebujesz silnika głębinowego zasilanego prądem 3 x 230V? Skontaktuj się z nami!

 

Tak, jest taka możliwość. 

Wyłącznik pływakowy należy podłączyć pod styki DI1 oraz GND. Następnie należy zmienić ustawienie U1-00 (sposób wykrywania suchobiegu) na „4” oraz U2-10 na „11” (zmiana funkcji terminala). Alarm suchobiegu zostanie zrealizowany w momencie rozłączenia styków DI1 oraz GND. Opóźnienie zadziałania zabezpieczenia można ustawić w parametrze U1-03 (domyślnie 50s).

Minimalna częstotliwość dla pomp głębinowych to 32Hz. Dla pozostałych pomp minimalna częstotliwość może wynosić 24Hz, jednak ostateczne ustawienie zależeć powinno od przewidywanego charakteru pracy pompy. 

W przypadku długotrwałych poborów wody o małym wydatku należy podnieść minimalną częstotliwość na 28Hz (dotyczy zewnętrznych pomp pionowych i poziomych).

WSPARCIE

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?  Nagraj film przedstawiający problem  i wyślij do nas na:
czat na stronie (do 50mb)
Potrzebujesz pilnej pomocy? zadzwoń do nas na 609 96 94 96

inteligentne sterowniki imf - szkolenie